Algemene voorwaarden Like2sing.nl

Inschrijving

Inschrijving vindt plaats voor de proef zangles door het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier krijg je van de docent voor de proef zangles van Like2sing.nl. Als het formulier niet ondertekend is kunnen we de inschrijving niet voortzetten.

 

Proefles

Een proefles duurt 30 minuten en is vrijblijvend. Je krijgt 50% korting op je eerste zangles bij like2sing.nl. De kosten van de proefles bedragen €12,- ex. btw. Er kan maximaal één proefles per persoon aangevraagd en ingepland worden. Mocht jij samen met een vriend | vriendin een duo zangles willen volgen, dan betalen jullie p.p. en duurt de proefles evengoed 30 minuten. Proeflessen zijn niet bruikbaar om iemand cadeau te doen. Wij hebben daarvoor het zangles kado (losse zangles, 60 minuten).

Betaling

De betalingen van onze zanglessen gaan per factuur via de mail. Betaling is uitsluitend mogelijk door overboeking via je bank. Bij onvoltooide of onvolledige betaling behoudt like2sing.nl zich het recht voor de leerling de toegang tot de lessen te ontzeggen totdat de betaling voltooid is. Indien gewenst kun je de betaling van de lessen spreiden. Bij het 10-lessenpakket kan het bedrag opgedeeld worden in twee termijnen. (een termijn is één kalendermaand). In de vakantiemaanden juli en augustus is Like2sing.nl gesloten en betaalt u geen lesgeld.

Leerlingen onder 21 jaar

Leerlingen onder de 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW op muzieklessen. Ze zijn wel verplicht een kopie van hun identiteitsbewijs te overhandigen. Wij als muziekschool moeten dit kunnen overhandigen als de belastingdienst daarom vraagt. Wij hebben niet alle gegevens op een identiteitsbewijs nodig, wel je naam en geboortedatum. De rest kun je eenvoudig afdekken via een app. Lees voor meer informatie over veilige identiteitskopieën op de site van de Rijksoverheid.

Lesperiode

De periode waarin les wordt gegeven loopt van september tot en met juli. Like2sing.nl volgt hierbij de vakanties van de basisscholen in de regio Midden-Nederland voor Utrecht en Noord-Holland voor Weesp. De lessen duren 30 of 60 minuten op een vastgesteld tijdstip wekelijks of eens in de 2 weken. Tijdens schoolvakanties en feestdagen zijn er geen zanglessen.

Opzegging

Opzeggen kan wanneer het lessenpakket is afgelopen en moet per mail, waarbij 1 kalendermaand opzegtermijn in acht moet worden genomen.

Tussentijds opzeggen is niet mogelijk en er vindt geen restitutie van lesgeld plaats.

Geldigheid leskaart

Bij aanschaf van een 10 zanglessen van 60 minuten is de leskaart een jaar geldig. Bij een leskaart van 10 x 30 minuten is de leskaart 6 kalendermaanden geldig.

Lesdag en -tijd

De zanglessen zijn wekelijks of 1x in de 2 weken, tenzij je een flex leerling bent. Je kan ten alle tijden je lesdag en -tijd wijzigen, mits er plek is. Neem hiervoor contact met ons op.

Afmelden voor een les

Je kunt je minimaal 48 uur van tevoren kosteloos afmelden voor een les. Je houdt dan de les tegoed. Aangezien wij lesruimte huren is het noodzakelijk dat er uiterlijk 48 uur voor aanvang van de zangles wordt afgemeld. Ben je later dan 48 uur voor aanvang met afmelden, dan zijn wij genoodzaakt de les in rekening te brengen. Is er geen afmelding en de leerling is niet aanwezig, dan wordt de volledige les doorberekend en in rekening gebracht. Uitzonderingen hiervoor zijn overmachtsituaties, zoals overlijden van familieleden.

Afmelden zangles i.v.m. COVID-19.

Als een cursist niet naar de zangles kan komen wegens COVID-19 gerelateerde klachten, maar wel les kan volgen en hij/zij zich vóór 10:00 uur ’s morgens afmeldt bij de docent, heeft hij/zij recht op een online les (30 minuten, wekelijks). Deze regel geldt niet voor duoles. In het geval van duoles krijgt de fysieke zangles voorrang. 

Afmelding 3x te laat

Mocht de leerling 3x te laat hebben afgemeld, dan vervalt de reguliere zangles plek en wordt je automatisch op de wachtlijst geplaatst. Ongeacht of er nog lessen op de leskaart staan. Let op, de geldigheid van de leskaarten blijft onveranderd. 

Verhinderd? Zangles verplaatsen

Op het moment dat je een les wilt verzetten, dan kun je deze alleen verzetten als je dit ruim van tevoren aangeeft. Als er in die week geen plek meer is, kun je ervoor kiezen om de initiële les door te laten gaan. Als dit niet tot je mogelijkheden behoord, schuift de zangles door.

Like2sing.nl is bij verhindering van de cursist niet verplicht tot het inhalen van de zangles als er te laat is afgemeld.

Bij langdurige verhindering kan je voor een passende oplossing contact met ons opnemen. Bij afwezigheid van 6 weken of langer buiten schoolvakanties om kunnen wij de reguliere zangles plek niet meer garanderen. Automatisch kom je op de wachtlijst te staan ongeacht of er nog lessen op de leskaart staan. Let op, de geldigheid van de leskaarten blijft onveranderd. 

Verhindering van de docent

Mocht de docent onverhoopt afwezig zijn, dan vervalt de les en houdt je de les tegoed. Indien een docent één of meerdere klachten heeft zal hij/zij geen les geven, zodat wij de veiligheid van onze leerlingen en andere collega’s kunnen waarborgen. De les zal in dat geval online worden aangeboden op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip als de normale les. Wij zien de online les als een volwaardige vervanging van de fysieke zangles bij like2sing.nl. Indien de docent te ziek is om les te geven, schuift de zangles door naar een later tijdstip.

Uitval fysieke zangles wegens lockdown

In het geval van een lockdown zullen alle zanglessen online verdergaan. Daarbij wordt de lesvorm voor iedereen, wekelijks 30 minuten online. Specifieke informatie ontvang je t.z.t. via de docent. De online lessen zijn een volwaardige vervanging van de fysieke zanglessen bij like2sing.nl

Beeldmateriaal

Het is mogelijk dat tijdens lessen of presentaties foto’s of filmpjes worden gemaakt van cursisten voor informatieve en publicitaire doeleinden. Like2sing.nl gaat er vanuit dat cursisten hiermee akkoord gaan bij ondertekening van het inschrijfformulier (ook online), tenzij vooraf schriftelijk bezwaar is aangetekend.

Aansprakelijkheid

Like2sing.nl is niet aansprakelijk voor schade of letsel aan de leerling of zijn/haar eigendommen, tijdens zijn/haar verblijf in een van onze muziekstudio’s.