Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing en geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving. Like2sing.nl  gaat uiteraard zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hierover vindt u meer informatie in onze Privacy Verklaring:

Privacy Verklaring Like2sing.nl

Privacy

Bij Like2sing.nl respecteren we jouw privacy, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van je nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.like2sing.nl, het boekingssysteem voor proeflessen en het inschrijvingssysteem voor zangles.
Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).

Verwerking persoonsgegevens door Like2sing.nl

Om onze website en boekingssysteem aan te kunnen bieden en om je in te kunnen schrijven voor zangles verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegevens” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Like2sing.nl kan jouw persoonsgegevens verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten (en/of producten) van Like2sing.nl bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt.

Like2sing.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  •  Contactgegevens: Like2sing.nl gebruikt jouw naam, (bedrijfs-) en contactgegevens, zoals (adres), telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over het komen tot het verlenen van gewenste diensten alsook de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening (en, op termijn, eventuele levering van producten).
  •  Dienstverlening gerelateerde informatie: hierop zijn de Algemene voorwaarden van Like2sing.nl van toepassing, die onder andere betrekking hebben op de vertrouwelijkheid van alle persoonsgegevens die door klanten aan Like2sing.nl worden verstrekt voor het optimaal verlenen van haar diensten. De Algemene Voorwaarden van Like2sing.nl zijn te allen tijde op te vragen op sing@like2sing.nl

Jouw toestemming

We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren. Wanneer je een proefles boekt en je inschrijft voor zangles. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming hebben gekregen bij het inschrijven. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, kan like2sing.nl je geen plek aanbieden. Hierdoor kan de zangles niet plaatsvinden.

Jonger dan 18 jaar

Als je jonger dan 18 jaar bent, heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om je in te schrijven voor zangles. Je ouders of wettelijke voogd ondertekenen de les overeenkomst.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?

Om gebruik te maken van ons online inschrijfsysteem voor zangles met onze les overeenkomst, hebben we de volgende gegevens van je nodig:
• NAW gegevens
• Geboortedatum
• Emailadres
• Telefoonnummer, zodat we je kunnen bereiken bij een wijziging of voor een vraag.
• betaalgegevens om voor de zangles af te kunnen afrekenen en bij het boeken van een zanglessen zodra je je hebt ingeschreven voor zangles met het les overeenkomst.
• De keuze die je maakt betreffende het lespakket en frequentie zanglessen.

Delen met derden

Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan onze afdeling financiële administratie i.v.m. voor het opmaken van de factuur, onze webbouwer, onze leverancier van de administratie software. Zij zullen zorgen voor opslag van de data en betalingsverkeer en verwerken in het administratiesysteem. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de Relevante Wetgeving. Like2sing.nl verstrekt in principe geen persoonsgegevens aan derden behalve op verzoek van overheidsinstanties indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

Like2sing.nl maakt geen gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Like2sing.nl bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Like2sing.nl  jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar sing@like2sing.nl Like2sing.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Like2sing.nl zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om  de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit d.m.v. de volgende maatregelen:
• Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie.
• De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben.

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Like2sing.nl, verzoekt Like2sing.nl je om zo snel mogelijk contact op te nemen. Like2sing.nl  zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Links

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Wijzigingen

Like2sing.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Verklaring. Lees daarom regelmatig de Privacy Verklaring voor een update.

Contact gegevens:

Like2sing.nl

E: sing@like2sing.nl

T: +316 26 47 4448

KvK: 30272971

btw-id: NL001962189B95